Internationale identiteitskaart voor studenten

Er bestaat een Internationale identiteitskaart voor studenten, de International Student Identity Card (ISIC). Deze kaart is een bewijs van je status als student en kost € 15.

Met de ISIC krijg je in veel landen korting op bijvoorbeeld tickets, accommodaties, transport, musea en culturele en historische bezienswaardigheden. Je kunt de identiteitskaart online bestellen via www.isic.org of ophalen in Groningen, Utrecht of Amsterdam. Om de kaart aan te vragen (of op te halen) heb je een digitale pasfoto nodig, een scan van je normale identiteitsbewijs (paspoort, id kaart, rijbewijs) en een scan van het bewijs van je studentenstatus voorzien van een geldigheidsduur.

Studiefinanciering buitenland

Ga je voor stage of studie tijdelijk naar het buitenland, terwijl je ingeschreven blijft bij de voltijdopleiding in Nederland? Dan loopt je studiefinanciering meestal gewoon door.

Wanneer je voor langere tijd in het buitenland gaat studeren, en in Nederland recht hebt op studiefinanciering, kun je gebruik maken van Studiefinanciering Buitenland. De onderwijsinstelling waar je gaat studeren en de opleiding zelf moeten dan wel goedgekeurd zijn door de EP-Nuffic en de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Bovendien moet je opleiding die je volgt een voltijdstudie zijn.

Andere voorwaarden voor Studiefinanciering buiteland zijn dat je voor je 30ste aan de studie moet beginnen en dat je geen studietoelage mag ontvangen van een andere overheid. Het is wel toegestaan om naast je Studiefinanciering buitenland een studietoelage te ontvangen uit een particulier fonds.

Als je voltijd in het buitenland studeert, krijg je tevens een OV-vergoeding. Deze vergoeding wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt. Als je tijdelijk voor je studie naar het buitenland gaat, kun je kiezen tussen een studentenreisproduct en een OV-vergoeding.

Collegegeldkrediet

Als je recht hebt op studiefinanciering kun je naast je lening en eventuele aanvullende beurs bij de DUO ook een collegegeldkrediet aanvragen voor je opleiding in het buitenland. Dit is een lening die onderdeel uitmaakt van de studiefinanciering en bedoeld is voor het betalen van het instellingscollegegeld. Voor een studie in het buitenland geldt dat je maximaal vijf keer het bedrag van het Nederlands wettelijke collegegeld kunt aanvragen per jaar. Je kunt uiteraard niet meer collegegeldkrediet aanvragen dan dat je aan instellingscollegegeld moet betalen. Het collegegeldkrediet is een lening die je na je studie volledig en met rente moet terugbetalen.

Lening aanvragen

Een jaar naar het buitenland kost vaak behoorlijk veel geld. Een van de mogelijkheden om je avontuur te bekostigen is het aanvragen van een lening. Maar let op: geld lenen kost altijd geld, je zal de lening met rente moeten terugbetalen.

Om geld te lenen kun je als student terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). De meeste banken hebben ook kredietproducten voor jongeren en studenten. Op de website www.studentenleningvergelijken.nl hebben wij de voorwaarden van deze leningen voor je op een rijtje gezet.

Crowdfunding

Een manier om de kosten voor je stage of vrijwilligerswerk in het buitenland bij elkaar te krijgen is het organiseren van fondsenwerving, oftewel het zoeken van een sponsor (of heel veel sponsoren) voor je buitenlandavontuur. Crowdfunding, ook wel publieksfinanciering genoemd, is de nieuwe manier van fondsenwerven. Er zijn verschillende Crowdfunding sites waar je gebruik van kan maken of je kunt je eigen site bouwen.

Subsidie vrijwilligerswerk

Om vrijwilligerswerk te stimuleren heeft de Europese Unie een tweetal subsidieregelingen in het leven geroepen. De eerste, van het zogenaamde European Voluntary Service (EVS) is voor het doen van vrijwilligerswerk binnen Europa. Een ander fonds, het Youth in Action Programme, is voor Europeanen die buiten Europa vrijwilligerswerk gaan doen.

Om in aanmerking te komen voor subsidie uit deze fondsen moeten jij en de organisatie waar je als vrijwilliger aan de slag wilt aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer informatie over de subsidieregelingen van de EU vind je op www.donatiewijzer.nl