Zorgverzekering

Wanneer je voor langer dan een jaar naar het buitenland vertrekt, of wanneer je geld verdient in het buitenland (bijbaan of stagevergoeding), dan is je Nederlandse basiszorgverzekering niet geldig. Als je geen recht meer hebt op een Nederlandse zorgverzekering is het mogelijk om een globetrotter verzekering af te sluiten met volledige medische dekking. Een andere mogelijkheid is om je Nederlandse zorgverzekering op te zeggen en een nieuwe zorgverzekering in het buitenland af te sluiten.

Als je basiszorgverzekering wel geldig is, dekt deze (spoedeisende) hulp in het buitenland tegen maximaal het Nederlandse tarief. Met een aanvullende zorg- of reisverzekering kun je medische kosten boven het Nederlands tarief verzekeren. Je hebt als student bijna altijd recht op een zorgtoeslag. Als je in het buitenland verblijft en een Nederlandse zorgverzekering hebt, kun je deze toeslag aanvragen.

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) bepaalt of je voor je ziektekostenverzekering in Nederland verzekerd kan blijven. Een dekkende zorgverzekering is overigens vereist voor een succesvolle visumaanvraag indien van toepassing.

Reisverzekering

Als je voor langere tijd naar het buitenland wil kun je een doorlopende reisverzekering afsluiten of een globetrotter verzekering. Met een globetrotter verzekering kun je maximaal 2 jaar achter elkaar in het buitenland doorbrengen.

Let goed op de maximale reisduur van je doorlopende reisverzekering, die is bij de meeste verzekeraars 60 opeenvolgende dagen. Bij sommige verzekeraars is verlenging van deze periode mogelijk. Ook moet je goed controleren of het land waar je naar toe gaat onder het dekkingsgebied van je doorlopende reisverzekering valt.

Ben je al uitgeschreven uit de Nederlandse Gemeentelijke Basisadministratie en wil je een Nederlandse reisverzekering afsluiten, dan loop je meestal tegen het probleem van het vereiste Nederlandse woonadres aan. Voor een globetrotter verzekering is dit geen probleem.

Een globetrotter verzekering is speciaal in het leven geroepen voor studenten die voor langere tijd naar het buitenland gaan om daar rond te reizen, te studeren, werken of stage te lopen. Een globetrotter verzekering biedt ook uitgebreide dekking voor zaken als aansprakelijkheid, ongevallen en bagage (schade en verlies).